Sztuka w kinie dokumentalnym (red. Paulina Kwiatkowska, Matylda Szewczyk)

sztuka w kinie dokumentalnym

Sztuka w kinie dokumentalnym (red. Paulina Kwiatkowska, Matylda Szewczyk)

Cena: 
39

Sztuka w kinie dokumentalnym to zbiór tekstów poświęconych kilkunastu szczególnie interesującym, ważnym, kontrowersyjnym i często dyskutowanym, a przede wszystkim bardzo aktualnym filmom dokumentalnym z początku XXI wieku. Autorki i autorzy – teoretycy i historycy kultury, antropolodzy, filmoznawcy – nie poprzestają jednak na analizie wybranych filmów, m.in. Sceny zbrodni i Sceny ciszy Oppenheimera, Soli ziemi Wendersa i Salgado, Czy Noam Chomsky jest wysoki czy szczęśliwy? Gondry'ego czy Jaskini zapomnianych snów Herzoga – choć i ten aspekt w wielu tekstach jest silnie obecny. Tym jednak, co łączy bardzo różne przyjęte przez nich perspektywy badawcze i krytyczne, jest konsekwentnie rozwijany namysł nad złożonymi relacjami, jakie zawiązują się między kinem dokumentalnym a sztuką, czy szerzej i trafniej – sztukami. Z jednej strony w książce tej powraca pytanie o status filmu dokumentalnego jako sztuki, o jego eksperymentalny potencjał, o estetyczne fundamenty i technologiczne granice współczesnego dokumentu. Z drugiej – sztuki tradycyjne (literatura, malarstwo, architektura, muzyka) okazują się istotnym tematem, ale też wyzwaniem dla omawianych tu twórców kina dokumentalnego. Ostatecznie jednak najważniejszym chyba wątkiem przewijającym się przez wszystkie zebrane w tym tomie teksty jest rola obrazu we współczesnej kulturze wizualnej. W tej perspektywie pytaniu o funkcję i formę obrazu filmowego w kinie dokumentalnym nieuchronnie towarzyszyć musi szersza refleksja dotycząca sposobów wytwarzania, percypowania i interpretowania obrazów analogowych i cyfrowych współtworzących współczesną ikonosferę. Zapewne film dokumentalny w wyjątkowy sposób zainteresowany jest samą rzeczywistością, ale tylko o tyle, o ile rzeczywistość ta jest zapośredniczona, a zarazem dana nam przez obrazy.

 

Spis treści:

 

Iwona Kurz, Etyka widzenia: gest fotograficzny i res gesta

Obrazy świata i zapis wojny, reż. Harun Farocki

Scena ciszy, reż. Joshua Oppenheimer

Scena zbrodni, reż. Joshua Oppenheimer

 

Matylda Szewczyk, Powraca las. Spojrzenie po „złotym wieku”

Sól ziemi, reż. Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado

 

Katarzyna Bojarska, Richter – malarz pod specjalnym nadzorem

Gerhard Richter, reż. Corinna Belz

 

Agata Zborowska, Vodou, Mickiewicz i historia potencjalna

Sztuka znikania, reż. Bartosz Konopka, Piotr Rosołowski

 

Karolina Kosińska, To jest prawdziwa opowieść. O Andrei Dunbar, Lorraine Dunbar i „The Arbor” Clio Barnard

The Arbor, reż. Clio Barnard

 

Paulina Kwiatkowska, Kino – sztuka miłości

Paryż Rohmera, reż. Richard Misek

 

Kuba Mikurda, O czym śni Noam Chomsky?

Czy Noam Chomsky jest wysoki, czy szczęśliwy?, reż. Michel Gondry

 

Jan Topolski, Ostrość słyszenia

Filmy dokumentalne o muzyce i dźwięku

 

Klaudia Rachubińska, Świątynie sztuki, katedry kultury. Refleksje o architekturze z ludzką twarzą

Świątynie kultury, reż. Michael Glawogger, Wim Wenders i in.

 

Matylda Szewczyk, Kilka uwag na pograniczach dokumentów i kultur

Wodne dzieci, reż. Aliona van der Horst

Odgłosy robaków, zapiski mumii, reż. Peter Liechti

 

Mateusz Falkowski, Paulina Kwiatkowska, Nie pytać za szybko o obraz

Jaskinia zapomnianych snów, reż. Werner Herzog