KAJA SILVERMAN, HARUN FAROCKI Rozmowy o Godardzie

Rozmowy o Godardzie

KAJA SILVERMAN, HARUN FAROCKI Rozmowy o Godardzie

Cena: 
39

 

Rozmowy o Godardzie - jako że traktują o kilkudziesięciu latach twórczości jednego z najwybitniejszych artystów XX wieku, po latach wciąż budzącego kontrowersje i prowokującego dyskusje nad statusem sztuki współczesnej - są jednocześnie zróżnicowanym i niezwykle interesującym portretem ubiegłego stulecia.
Kaja Silverman i Harun Farocki wnikliwie analizując kolejne filmy Godarda, rozmawiają też o kontrkulturze, kapitalizmie, inspiracjach literackich, ale też o miłości, duszy i metafizyce. Obraz Paryża i status prostytucji, związki między literaturą i filmem, miejsce bogów w kulturze współczesnej i tradycyjnej, relacja między znakiem a rzeczywistością, psychoanalityczne aspekty kapitalizmy, filozoficzne i teoriopoznawcze zagadnienia związane z obrazem filmowym, funkcja dźwięku i słowa w filmie - to jeszcze nie wszystkie, a jedynie najważniejsze konteksty i problemy powracające w dyskusjach dwojga znawców kina. Rozmowy o Godardzie są bowiem również świadectwem prawdziwie kinofilskiej pasji, a na tle innych tego rodzaju publikacji wyróżniają się dokładnością i śmiałością analiz, szerokością horyzontów i pięknem języka.

Spis treści

Przedmowa (Constance Penley)

Podziękowania

Nana jest zwierzęciem

Żyć własnym życiem (Vivre sa vie, 1962)

W poszukiwaniu Homera

Pogarda (Le Mépris, 1963)

Słowa jak miłość

Alphaville (Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution, 1965)

Analny kapitalizm

Weekend (Le Week-end, 1967)

Mówię, więc mnie nie ma

Wiedza radosna (Le Gai Savoir, 1968)

Na jej miejscu

Numer dwa (Numéro deux, 1975)

Ruchome obrazy

Pasja (Passion, 1981)

Ten sam, a jednak inny

Nowa fala (Nouvelle Vague, 1990)

Od tłumaczki

 

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego